Vásárlói tájékoztató

Már Maestro kártyájával is vásárolhat az interneten!
Tisztelt Vásárlónk!

Webáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetõségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizetõoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági elõírásai szerint mûködõ oldalon történik, és nem a webáruház oldalán.
Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.
Kérjük, készítse elõ kártyáját! A bankkártyával történõ fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:
  • Kártyaszám (A kártya elõlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplõ, 13-19 jegyû szám.)
  • Lejárati dátum (A kártya elõlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplõ, hh/éé formátumú szám.)
  • Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizetõ oldalon található, erre vonatkozó mezõt legyen szíves üresen hagyni!)
Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:
  • MasterCard (dombornyomott)
  • Visa (dombornyomott)
  • American Express (dombornyomott)
  • Electron (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetõvé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz! Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.
  • Maestro Az OTP Bank internetes fizetõfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történõ felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával!
Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetõséget, amely a tranzakció során ellenõrzésre kerül, és egyértelmûen azonosítja a kártyát használó személyt.
Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhetõ a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A webáruház átirányítja Önt az OTP oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.
Amennyiben az Ön bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és Ön ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is OTP Bank fizetõfelületén kell megadnia. Ezt követõen azonban a Bank automatikusan átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank megfelelõ oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követõen a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességérõl, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Amenynyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.
www.otpbank.hu
06 1/20/30/70 366 6666 ; 06 40 366 666
Nethely - Bankkártyás fizetés